Цени за PADI курсове

PADI Bubblemaker за деца от 8 до 12 години – 200лв.

PADI Sealteam за деца от 8 до 12 години – 400лв.

PADI Scuba Scuba Diver (2-3 дни) – 400лв.

PADI Open Water Diver (4-5 дни) –  800 лв. В цената се включва необходимото оборудване, учебни помагала, теория - минимум 10 часа, транспорт от Водолазния център до местата за гмуркане, обучение в плитки води, минимум  2 часа и 4 гмуркания в открито море с продължителност не по-малко от 40 мин. за всяко гмуркане.  Курсът може да се проведе както в четири последователни дни, така и в не последователни дни.

PADI Advanced Open Water Diver (2-3 дни) – 600лв - промо цена 550лв.

PADI Rescue Diver  (4-5 дни) – 699лв.

PADI Enriched Air Speciality (1 ден) - 250лв.

PADI Dive Master           - по запитване